ટ્રસ્ટ

Trust

“ Parnera Sarvajanik Madhyamik Shala Pragati Mandal Trust, Parnera ”

“ પારનેરા સાર્વજનિક માધ્યમિક શાળા પ્રગતિ મંડળ ટ્રસ્ટ,પારનેરા તા -જી :વલસાડ ”

Official Committee

હોદ્દેદાર

  • President

   • Rajeshbhai Chhibubhai Patel
  • પ્રમુખ

   • રાજેશભાઈ છીબુભાઈ પટેલ
  • Vice President

   • Dhirubhai Mohanbhai Patel
  • ઉપપ્રમુખ

   • ધીરુભાઈ મોહનભાઇ પટેલ
  • Secretory

   • Maheshbhai Chhibubhai Patel
  • મંત્રી

   • મહેશભાઈ છીબુભાઈ પટેલ

Land Donors

જમીન દાતાઓ

  • Late.Bhavaniprasad Manibhai Kanaujia
  • સ્વ. મણિલાલ ભવાનીપ્રસાદ કનૌજિયા
  • Chhaganlal K Bhanushali
  • છગનલાલ કે ભાનુશાલી

Managerial Committee

સંચાલક મંડળ

  • Valsad Vibhag Loksevak Sangh,Valsad
  • વલસાડ વિભાગ લોકસેવક સંઘ ,વલસાડ

Managing trustee

મેનેજીંગ ટ્રસ્ટ

  • Bhudhabhai Babarbhai Patel
  • પ્રમુખશ્રી બુધાભાઈ બાબરભાઈ પટેલ
  • Mohanlal Motiram Modi
  • મંત્રીશ્રી મોહનલાલ મોતીરામ મોદી

Founder

શાળા સ્થાપક

  • Late.Gunvantrai Manibhai Desai
  • સ્વ.ગુણવંતરાય મણીભાઈ દેસાઈ

© 2017 Sarvajanik Madhyamik Shala, Parnera | Developed by infiway Software Pvt. Ltd.
24723 visits!

  Sarvajanik Madhyamik Shala Parneras

© 2017 Sarvajanik Madhyamik Shala, Parnera | Developed by infiway Software
24723 visits!